สินค้าPRODUCT / Medical Medical / SONOQUEEN THERAPY SONOQUEEN THERAPY

ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าSpecification

Energy Source HIFU (Hign Intensity Focused Ultrasound)
Dimension (W) 516mm (D)610mm (H)1140mm
Weight 33kg
Input Power AC 120-240v, 50/60Hz
Transducer M4(Muti spot) : 4MHz . 4.5mm . 1.2Joules/cm2
M7(Muti spot) : 7MHz . 3.0mm . 1.05Joules/cm2
S7(Single spot) : 7MHz . 4.5mm . 1.2Joules/cm2
Spacing 1.5-3.0 mm
Lenght 5.0-25.0mm
Temperature 44.0 .c -71.0.c

SonoQueen Therapy 

on-invasive face lifting system using HIFU technology with self-developed transducer. HIFU is delivered to the dermal layer and to the SMSA of the skin. The heat creates thermal coagulation, which is to rejuvenate tired collagen and induce neocollagenesis.

Which areas can be treated with sonoQueen

 • Aging lines under eyes
 • Crow’s feet
 • Eye brows
 • Cheek wrinkles
 • Double chin
 • Forehead lines
 • Wrinkles around mouth
 • Face reshaping

Results

 • Sagging skin fits better
 • Treated areas are firmer
 • Face is tighter
 • Cheek fat is reduced
 • Significant improvement noticeable within 2 weeks after treatment
 • Results can last for 6 months-1 year

Treatment Time

About 40 – 60 minutes, depending on the area treated

 

Post-Treatment care

 • Patient can make up or return to normal activities immediately after treatment
 • Patient skin might be dry or mildly peel off, so moisturizer cream is recommended
 • Use SPF-30 sunscreen or more

 

Energy Source HIFU (Hign Intensity Focused Ultrasound)
Dimension (W) 516mm (D)610mm (H)1140mm
Weight 33kg
Input Power AC 120-240v, 50/60Hz
Transducer M4(Muti spot) : 4MHz . 4.5mm . 1.2Joules/cm2
M7(Muti spot) : 7MHz . 3.0mm . 1.05Joules/cm2
S7(Single spot) : 7MHz . 4.5mm . 1.2Joules/cm2
Spacing 1.5-3.0 mm
Lenght 5.0-25.0mm
Temperature 44.0 .c -71.0.c

SonoQueen Therapy 

on-invasive face lifting system using HIFU technology with self-developed transducer. HIFU is delivered to the dermal layer and to the SMSA of the skin. The heat creates thermal coagulation, which is to rejuvenate tired collagen and induce neocollagenesis.

Which areas can be treated with sonoQueen

 • Aging lines under eyes
 • Crow’s feet
 • Eye brows
 • Cheek wrinkles
 • Double chin
 • Forehead lines
 • Wrinkles around mouth
 • Face reshaping

Results

 • Sagging skin fits better
 • Treated areas are firmer
 • Face is tighter
 • Cheek fat is reduced
 • Significant improvement noticeable within 2 weeks after treatment
 • Results can last for 6 months-1 year

Treatment Time

About 40 – 60 minutes, depending on the area treated

 

Post-Treatment care

 • Patient can make up or return to normal activities immediately after treatment
 • Patient skin might be dry or mildly peel off, so moisturizer cream is recommended
 • Use SPF-30 sunscreen or more

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Information center


                         

cheap sneakers reviews replica christian louboutin cheap nike online cheap adidas shoes cheap michael kors replica michael kors